08.08.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 31 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

262: 1. august 2022

3.165

222,34

703.704,52

263: 2. august 2022

2.288

220,86

505.321,04

264: 3. august 2022

1.139

224,87

256.123,97

265: 4. august 2022

2.967

231,39

686.534,43

266: 5. august 2022

3.009

230,17

692.570,10

Akkumuleret for handelsdag 262-266

12.568

226,31

2.844.254,05

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

645.016

268,58

173.237.714,82

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 31 2022