15.08.2022 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 32 2022

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

267: 8. august 2022

1.692

228,36

386.382,58

268: 9. august 2022

3.447

225,32

776.673,56

269: 10. august 2022

798

221,54

176.787,48

270: 11. august 2022

1.819

225,48

410.151,58

271: 12. august 2022

3.500

228,05

798.188,65

Akkumuleret for handelsdag 267-271

11.256

226,38

2.548.183,85

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

656.272

267,86

175.785.898,67

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 32 2022