31.01.2011 - Selskabsmeddelelse

Afholdt generalforsamling januar 2011

På generalforsamlingen den 31. januar 2011 blev årsregnskabet for 2009/2010 godkendt, herunder det af bestyrelsen foreslåede udbytte på 24 % af aktiekapitalen.

Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til de næste 5 år at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende på i alt 20 % af selskabets aktiekapital, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S noterede kurs med mere end 10 %.

Herudover blev en række vedtægtsændringer, som følge af den nye selskabslov, besluttet. (For den fulde ordlyd heraf se Referat fra generalforsamling 2011).

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt af generalforsamlingen:

  • Niels Skovgaard Møller, genvalgt
  • Andreas Lundby, genvalgt
  • Carsten Fode, genvalgt
  • Peter Arndrup Poulsen, genvalgt

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende medlemmer:

  • Leif Endersen
  • Søren Kristensen

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som revisor for Per Aarsleff A/S, herunder PricewaterhouseCoopers i Polen for Per Aarsleff A/S’s filial i Polen.

Der fremkom på generalforsamlingen ikke yderligere væsentlige oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Niels Skovgaard Møller blev valgt som formand og Andreas Lundby blev valgt som næstformand.

Relaterede dokumenter


Referat af generalforsamlingen 2011