31.03.2011 - Selskabsmeddelelse

Byggegrube til Multimediehus og ny kajfront

Per Aarsleff A/S har indgået kontrakt med Aarhus Kommune om udførelse af byggegruben til Multimediehuset og en ny kajfront i projektområdet på Aarhus Havn.

Kontrakten er på 125 millioner kroner.

Multimediehuset er en del af projektet Urban Mediaspace Aarhus, som omfatter et nyt centralt havnebyrum og indgår som en del af udviklingen af De Bynære Havnearealer. Multimediehuset skal blandt andet rumme bibliotek, borgerservice og p-kældre.

Anlægsentreprisen omfatter alle arbejder i forbindelse med ramning af spuns og pæle, nedbrydning af eksisterende kajkonstruktioner, grundvandssænkning samt jordhåndtering i forbindelse med byggegrube og ændring af kajkonstruktionerne.

De første arbejder begynder i juni 2011, og de sidste arbejder skal være afsluttet ved udgangen af 2014.

Kontrakten ændrer ikke Aarsleffs forventninger til resultatet for regnskabsåret 2010/2011.