13.02.2023 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 6 2023

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

390: 6. februar 2023

4.618

288,37

1.331.714,83

391: 7. februar 2023

4.553

288,87

1.315.225,57

392: 8. februar 2023

6.034

291,98

1.761.797,67

393: 9. februar 2023

5.743

293,19

1.683.775,24

394: 10. februar 2023

3.730

291,28

1.086.473,65

Akkumuleret for handelsdag 390-394

24.678

290,91

7.178.986,95

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

1.230.855

252,62

310.943.644,57

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 06 2023