20.02.2023 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 7 2023

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

395: 13. februar 2023

5.393

295,89

1.595.719,67

396: 14. februar 2023

6.000

297,25

1.783.525,80

397: 15. februar 2023

5.500

294,21

1.618.130,25

398: 16. februar 2023

5.500

293,23

1.612.773,25

399: 17. februar 2023

5.500

293,97

1.616.821,25

Akkumuleret for handelsdag 395-399

27.893

294,95

8.226.970,22

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

1.258.748

253,56

319.170.614,79

 

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 07 2023