27.02.2023 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 8 2023

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.


Efter nedenstående transaktioner i uge 8 har vi tilbagekøbt 1.278.487 stk. B-aktier, og derfor er programmet afsluttet den 23. februar 2023.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

400: 20. februar 2023

5.500

296,15

1.628.812,90

401: 21. februar 2023

5.000

294,50

1.472.500,00

402: 22. februar 2023

5.000

295,68

1.478.411,50

403: 23. februar 2023

4.239

294,78

1.249.552,92

Akkumuleret for handelsdag 400-403

19.739

295,32

5.829.277,32

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

1.278.487

254,21

324.999.892,11

 

Per Aarsleff Holding A/S ejer herefter i alt 1.440.539 stk. B-aktier a nominelt 2 kr., svarende til 7,07 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal B-aktier i virksomheden er 19.035.000 inklusive egne aktier. Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 08 2023