03.11.2023 - Selskabsmeddelelse

Aflandshage Vindmøllepark sættes i bero

Den 3. juli 2023 meddelte vi, at Per Aarsleff A/S var blevet tildelt kontrakten med HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, om design, produktion og installering af fundamenterne til Aflandshage Vindmøllepark i Øresund. 

HOFOR har i dag meddelt, at Per Aarsleff A/S ikke vil modtage igangsætningstilladelse, eftersom det ikke er lykkedes HOFOR at få tilstrækkelig stor sikkerhed for, at Aflandshage Vindmøllepark vil få etableringstilladelse.

Kontrakten vil således ikke indgå i Aarsleffs ordreindgang for fjerde kvartal af regnskabsåret 2022/23, men Aarsleff vil blive kompensereret for allerede afholdte omkostninger i forbindelse med projektet.