09.04.2024 - Selskabsmeddelelse

Nedsættelse af aktiekapitalen og oplysning om besiddelse af egne aktier 2024

På den ordinære generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S den 29. januar 2024 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt 40.770.000 kr. med nominelt 1.620.000 kr. til nominelt 39.150.000 kr. ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne B-aktier, i alt nominelt 1.620.000 kr. fordelt på 810.000 B-aktier a nominelt 2 kr.  

Erhvervsstyrelsen har i dag registreret kapitalnedsættelsens gennemførelse og annulleret nominelt 1.620.000 kr. B-aktier. Efter kapitalnedsættelsen er selskabets aktiekapital nominelt 39.150.000 kr. fordelt på nominelt 2.700.000 kr. A-aktier og nominelt 36.450.000 kr. B-aktier.  

Med henvisning til § 31 i lov om kapitalmarkeder oplyses det samtidig hermed, at Per Aarsleff Holding A/S herefter besidder 500.251 B-aktier a nominelt 2 kr., i alt nominelt 1.000.502 kr., i Per Aarsleff Holding A/S, svarende til 2,56 % af den samlede aktiekapital og 1,58 % af de samlede stemmerettigheder i Per Aarsleff Holding A/S.