10.06.2024 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 23 2024

Den 3. juni 2024 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 af 28. maj 2024.

I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 31. maj 2025 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 150 millioner kroner, dog maksimalt 550.000 stk. B-aktier.

Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

1: 3. juni 2024

1.600

379,17

606.673,92

2: 4. juni 2024

3.000

373,08

1.119.241,50

3: 6. juni 2024

3.600

374,42

1.347.927,84

4: 7. juni 2024

3.600

377,48

1.358.925,84

Akkumuleret for handelsdag 1-4 

11.800

375,66

4.432.769,10

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 23 2024