19.08.2011 - Selskabsmeddelelse

Rammeaftale med Fredericia Spildevand A/S

Fredericia Spildevand A/S indgår aftale med Per Aarsleff A/S om sanering af kommunens kloakledninger. ”Vi har været igennem en lang tilbudsproces med tre yderste kompetente tilbudsgivere, hvoraf Aarsleffs tilbud var det økonomisk mest fordelagtige”, fortæller Per Holm, administrerende direktør hos Fredericia Spildevand A/S.

No-Dig og gravearbejde samlet i én kontrakt
Aftalen skal udføres efter principperne i partnering-samarbejdsformen og løber over seks år. Der er tale om saneringsarbejder, hvor Aarsleff både skal anvende No-Dig-metoder og udføre traditionelt kloakarbejde ved opgravning. I øvrigt den første aftale af sin art, hvor No-Dig og gravearbejde er samlet i én kontrakt.

”Ligesom bygherren glæder vi os til at komme i gang og har store forventninger til samarbejdet”, fortæller Knud Ole Kirstein, chef for virksomhedsudvikling hos Aarsleff.

Aarsleff har stor erfaring fra partneringaftaler, og en af entreprenørens absolutte styrker er kompetencerne inden for kloaksanering, både når det sker på den traditionelle måde med opgravning, og ikke mindst ved anvendelsen af No-Dig-metoder, hvor Aarsleff er blandt de førende på verdensplan.

Aftalen indebærer desuden, at syv medarbejdere fra Fredericia Spildevand A/S overgår til Aarsleff. ”Vi har stor fokus på virksomhedsoverdragelsen, og det er vigtigt for os, at både vi og vores medarbejdere er trygge ved det nye samarbejde”, forklarer Per Holm fra Fredericia Spildevand A/S.

Fremtidssikret spildevandshåndtering
Parterne underskriver kontrakten den 1. september 2011, og en måned senere træder kontrakten i kraft.

Værdien af aftalen forventes at være på 150 millioner kroner over seks år.

”Vi ser frem til et udbytterigt samarbejde og glæder os til at kunne tilbyde borgere og erhvervsliv i Fredericia Kommune en endnu bedre og mere fremtidssikret spildevandshåndtering. Med denne aftale kan vi levere større forsyningssikkerhed, og vi står bedre rustet i forhold til håndtering af øgede vandmængder som følge af klimaforandringerne”, slutter Per Holm fra Fredericia Spildevand.