01.07.2024 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 26 2024

Den 3. juni 2024 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 af 28. maj 2024. 

I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 31. maj 2025 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 150 millioner kroner, dog maksimalt 550.000 stk.
B-aktier. 

Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052. 

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

15: 24. juni 2024

3.378

386,23

1.304.694,40

16: 25. juni 2024

1.707

386,19

503.449,04

17: 26. juni 2024

1.311

384,02

659.227,52

18: 27. juni 2024

1.178

383,36

451.599,49

19: 28. juni 2024

3.347

382,14

1.279.033,63

Akkumuleret for handelsdag 15-19

10.921

384,40

4.198.004,08

I alt akkumuleret

57.068

384,65

21.951.077,97

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 26 2024