08.07.2024 - Selskabsmeddelelse

Aktietilbagekøb uge 27 2024

Den 3. juni 2024 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 af 28. maj 2024.

I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 31. maj 2025 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 150 millioner kroner, dog maksimalt 550.000 stk. B-aktier.

Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

20: 1. juli 2024

1.366

384,17

524.780,04

21: 2. juli 2024

1.786

383,09

684.199,99

22: 3. juli 2024

3.600

380,56

1.370.023,56

23: 4. juli 2024

3.600

386,68

1.392.065,64

24: 5. juli 2024

3.600

384,80

1.385.292,60

Akkumuleret for handelsdag 20-24

13.952

383,91

5.356.361,84

I alt akkumuleret

71.020

384,50

27.307.439,81

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Relaterede dokumenter


Share repurchase specification week 27 2024