03.10.2011 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff udvider vejkontrakt i Tanzania

Per Aarsleff A/S har indgået kontrakt med Tanzania National Roads Agency, TANROADS, om renovering af yderligere 68 kilometer hovedlandevej i Tanzania.

Kontrakten har en værdi af cirka 290 millioner kroner og skal udføres i samarbejde med hollandske BAM International bv. Projektet er finansieret af Danidas blandede kreditter.

Den 68 kilometer lange strækning går fra Iringa til Mafinga og er en del af hoved-landevejen mod Zambia og ligger i umiddelbar forlængelse af et andet 150 kilometer langt igangværende vejprojekt fra Iyovia til Iringa, som joint venturet forventer afsluttet i september 2011.

Derudover er Aarsleff-BAM International Joint Venture i øjeblikket beskæftiget med renovering af 95 kilometer hovedvej mellem Laela og Sumbawanga i det sydvestlige Tanzania.

Arbejdet på den nye kontrakt begynder nu og forventes afsluttet efter 22 måneder.

Effekten af kontrakten vil indgå i resultatforventningerne, som oplyses som vanligt i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2010/2011.