14.10.2013 - Selskabsmeddelelse

Aarsleff skal udbygge Myre Havn i Norge

Per Aarsleff A/S har indgået kontrakt med Kystverket om udbygning af fiskerihavnen i landsbyen Myre i Vesterålen i Norge. Myre Havn er en af de vigtigste baser for torskefiskeri i området ved Lofoten.

Projektet skal forbedre indsejlingen til Myre Havn og skabe et bedre bølgeklima i havnebassinet. Derfor skal der etableres nye stenmoler, og indsejlingen skal uddybes. Herudover skal der omlægges en række marineledninger og kabler og etableres et nyt område på havnen, hvilket sker ved opfyldning med materialerne fra uddybningsarbejderne.

Projektet begynder i november 2013 og afsluttes til maj 2016. Kontraktsummen er på 135 millioner danske kroner.

Effekten af kontrakten vil indgå i resultatforventningerne, som oplyses som vanligt i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2012/2013.