Spuns og pæle i Vejle Havn

Forud for opførelsen af et nyt kontordomicil i havnebassinet på Vejle Havn etablerede Aarsleff en udfordrende byggegrube. Funderingsaktiviteterne omfattede ramning af spuns fra land og fra flåde samt ramning af både beton- og stål­pæle. Placeringen ude i havnebassinet betød, at vi installerede en syv meter dyb vandtæt byggegrube inden opførelsen af det seks etager høje byggeri. Vi installerede desuden en lukket ring med spuns omkring byggegruben. Mellemrummet er fyldt ud med sand og afsluttet med en stenmole, som skal fungere som skibsstødssikring. 

Arbejde udført af Aarsleff Fundering

Relaterede referencer