Fjernvarmetunnel under spor

I forbindelse med etableringen af en ny fjernvarme- og fjernkølingsforsyning til ”Den hvide Kødby”, et af Københavns kreative hot spots, skulle den eksisterende kulbro over baneterrænet ved Dybbølsbro nedlægges som føringsvej. I stedet skulle der etableres en ny fjernvarmetunnel under sporene. Opgaven for den københavnske fjernvarmeleverandør HOFOR A/S blev udført af et konsortium bestående af Per Aarsleff A/S og Entreprenørfirmaet Østergaard A/S og omfattede etablering af nedgangsskakte og presning af en 144 meter lang tunnel med en udvendig diameter på tre meter.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri
og Aarsleff-selskabet Østergaard A/S

Relaterede referencer