Stor partneringaftale i Køge

Per Aarsleff A/S indgik i 2005 en partneringaftale med Køge Jorddepot og Sweco omkring etablering af Køge Jorddepot på den sydlige del af havneområdet i Køge. I 2007 blev der indgået en partnering-baseret totalentreprisekontrakt mellem Køge Jorddepot og Aarsleff, med Sweco som totalrådgiver, om etablering og drift af et 42 hektar stort jorddepot øst for Køge Havn. Kontrakten er siden blevet forlænget, så den nu løber til 2020. Opgaverne på og omkring havnen er inddelt i 23 delprojekter med et samlet budget på cirka 950 millioner kroner.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet VG Entreprenør A/S

Relaterede referencer