Esbjerg Strand, etape 1

Per Aarsleff A/S udfører i et One Company-samarbejde med Aarsleff-koncernens kystsikringsspecialister VG Entreprenør A/S en hovedentreprise på etape 1 af Esbjerg Kommunes ambitiøse Esbjerg Strand-projekt. Hovedentreprisen omfatter flytning af den eksisterende lystbådehavn ud af et erhvervshavnebassin samt etablering af en sydlig mole og en nordlig dæmning, som danner ramme om en forhavn. Derudover etableres en højvandssluse, en inderhavn, en havneø, to forbindelsesbroer og en flydeadgangsbro.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet VG Entreprenør A/S

Relaterede referencer