Udvidelse af Hanstholm Havn

I Hanstholm havde man længe ønsket at udvide havnen for at forbedre servicen til den nuværende kerneforretning, fiskerierhvervet, samt supplere med gods, vedvarende energi og akvakultur. Sammen med koncernselskabet VG Entreprenør A/S har Per Aarsleff A/S udført havneudvidelsen i totalentreprise. Projektet omfattede flytning af indsejlingen til en nordøstlig retning i stedet for den tidligere og meget bølgeudsatte nordvestlige retning. Derudover øgede vi vanddybden, etablerede et 130.000 kvadratmeter stort nyt baglandsareal samt henholdsvis 1.400 meter ydermoler og 350 meter ny kaj foran baglandsarealet.

Se her, hvordan vi støbte det 7.000 tons tunge molehoved, slæbte det fra Swinoujscie forbi Kronborg til Frederikshavn og videre til Hanstholm, hvor vi placerede det super nøjagtigt - link til film (husk lyd).

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet VG Entreprenør A/S

Relaterede referencer