Offshore vindmøllefundamenter

I Nissum Bredning, i den vestlige del af Limfjorden, har Per Aarsleff A/S installeret fire store vindmøllefundamenter, der hver består af en stål-jacket (et understøtningsfundament) med tre Ø1450 mm skråpæle og et overgangsstykke i beton, til fire 7-MW vindmøller for Siemens Wind Power A/S. Der var tale om et offshore-testprojekt med flere forsøgselementer, og Aarsleff var med til at udvikle og modne fundamentskonceptet, og vi har undervejs i projektet trukket på en bred vifte af vores kompetencer fra design og produktion til offshore-installation.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering

Relaterede referencer