Slidsevægge i Carlsberg Byen

Carlsberg Byen er ved at transformere sig til et helt nyt bykvarter centralt placeret i København. Kvarteret kommer blandt andet til at bestå af en række tårnhuse, hvoraf det største – Pasteurs Tårn – med en højde på 120 meter bliver Københavns højeste beboelsesejendom. Aarsleff udfører totalentreprisen, der omfatter både etablering af byggegrube såvel som udførelse af selve byggeriet. Byggegruben blev udført med etablering af slidsevægge, der er en meget skånsom installationsmetode. Metoden blev foretrukket dels i forhold til en række omkringlig­gende fredede bygninger, der i nogle tilfælde befin­der sig blot 3-4 meter fra indfatningsvæggene, og dels fordi jorden er så hård, at vi ikke ville kunne ramme eller vibrere spuns ned i ønsket dybde.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet Wicotec Kirkebjerg A/S

Relaterede referencer