Geotekniske undersøgelser til Lighthouse

Forud for opførelsen af det 142 meter høje Lighthouse på spidsen af Aarhus Ø har Aarsleff – som en del af projekteringsarbejderne – udført nogle sup­plerende geotekniske undersøgelser, som blandt andet skulle anvendes til at fastslå dimensionerne og udførelsesmetoden for testpælene til bygningen og dermed også de endelige dimensioner for de store borede pæle under højhuset. De geotekniske undersøgelser omfattede udførelse af to boringer til 90 meters dybde inklusive udtagning af kerneprøver, CPT-sonde­ringer og pressiometerforsøg.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering

Relaterede referencer