Stabilisering af jernbanedæmninger

Aarsleff har i forbindelse med en udbygning af jern­banestrækningen mellem Ringsted og den kommen­de Femern-forbindelse udført en omfattende stabilise­ring af jernbanedæmningerne ved Ring og Remkolde mellem Næstved og Vordingborg. Begge steder hviler dæmningerne på blød bund, og et pæledæk i dæmnin­gerne – 595 rammede pæle i dimensionen 35x35 centimeter og længder på op til 36 meter – skal fremover sikre, at sporet ikke sætter sig ved de højere hastigheder. Vi rammede i alt 36 kilometer pæle i de to dæmninger.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet Aarsleff Rail A/S

Relaterede referencer