Sløjfning af vandforsyningsboringer i Ishøj

Per Aarsleff A/S har lukket i alt 16 drikkevandsboringer på Thorsbro Kildeplads ved Ishøj for HOFOR A/S. Boringerne sløjfes af flere årsager, men alle som en del af alment vedligehold og drift af vandindvindingen. Nogle af boringerne har været sløjfet utilstrækkeligt tidligere, hvorfor det var nødvendigt at overbore disse i en overstørrelse for at sikre en ny sløjfning. Derudover var der flere indvindingsboringer og pejleboringer, der skulle sløjfes, fordi de ikke længere skal anvendes.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering

Relaterede referencer