Borede pæle installeret efter VDW-metoden

Aarsleff Fundering har boret 29 pæle i forbindelse med opførelsen af det nye erhvervsgymnasium i Viborg, Midtbyens Gymnasium, hvor det på grund af en dybtliggende kloakledning ikke var muligt at fundere syv nye punktfundamenter direkte. For at undgå beskadigelse af kloakledningen skulle lasterne fra punktfundamenterne i stedet føres under kloakledningen.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering

Relaterede referencer