Grundvandssænkning og pumpeforsøg

Aarsleff har udført en længerevarende grundvands­sænkning i forbindelse med opførelsen af et 65.000 kvadratmeter stort kontorhus på Kay Fiskers Plads i Ørestad i København. Arbejderne er udført i under­entreprise for Hoffmann A/S, mens bygherre på pro­jektet er den norske pensionskasse KLP. Grundvandssænkningen omfattede manuelt justere­de pumpeboringer, monitering af både beredskabs­boringer i byggegruben og moniteringsboringer i periferien.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering

Relaterede referencer