Spuns og jernbetonpæle til ny beboelsesejendom i Aarhus

I midten af Aarhus, imellem beboelsesejendomme og klos op ad de gamle godsbanearealer, har Aarsleff etableret byggegruben og udført fundamenterne til to af de tre bygninger, som Æggepakkeriet – et kom­bineret bolig- og erhvervsbyggeri – består af. Etableringen af byggegruben omfattede opbrydning af et parkeringsareal, etablering af spunsgruben bestående af cirka 3.000 kvadratmeter spuns samt bortgravning af 13.000 kubikmeter jord i forskellige jordklasser. Cirka halvdelen af jorden var forurenet i større eller mindre grad, hvorfor den del af jorden blev håndteret på en særlig måde.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering

Relaterede referencer