Grundvandssænkning, August Schades Kvarteret

Per Aarsleff A/S har udført grundvandssænkning i forbindelse med udførelse af byggegrube til etage­byggeri indeholdende boliger, hotel og dagligvare­butikker. Grundvandssænkningen omfattede pumpeboringer, pejleboringer, reinfiltrationsboringer og moniterings­boringer samt 24-timers overvågning af pejlingerne. Som en del af vores arbejder etablerede vi en høj rørføring over Amagerfælledvej, en relativt trafike­ret vej, som det ikke var muligt at afspærre. For at genere trafikken mindst muligt blev rørføringen der­for etableret i løbet af aftenen og natten.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering

Relaterede referencer