Etablering af 40 lbm boret københavnervæg

Aarsleff har i forbindelse med opførelsen af en ny bygning i Den Gamle By i Aarhus etableret en indfat­ningsvæg, så det var muligt at grave ud langs med nabobygningen samt ind i en eksisterende skråning. På grund af de geotekniske forhold i området og alle­rede konstaterede sætninger i nabobygningen var der fra projektets begyndelse et stort fokus på, at installationen af indfatningsvæggen skulle udføres så skånsomt som overhovedet muligt. I samarbejde med bygherren og dennes rådgiver blev det derfor beslut­tet at udføre væggen som en boret københavnervæg.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering