Grundvandssænkning, Hovedbanegården

Per Aarsleff A/S har udført grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af en ny transfer-tunnel mellem Hovedbanegården og den nye metro­station, som er en del af den nyetablerede Metro Cityring. Grundvandssænkningen omfattede pumpeboringer, pejleboringer, reinfiltrationsboringer og moniterings­boringer samt vandbehandling og alarmovervåg­ning med nødstrømsanlæg. Store dele af vores arbejder er udført inde under baneterræn, hvilket krævede sporspærringer og dermed også banelogistisk planlægning med både nat- og weekendarbejde.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering
og Aarsleff-selskabet Aarsleff Rail A/S

Relaterede referencer