Pæle, spuns og københavnervæg til ny transfertunnel

Per Aarsleff A/S har etableret en forbindelsestunnel på Ny Ellebjerg Station, som skal forbinde de eksi­sterende toglinjer med den nye metrostrækning Metro Syd. Forbindelsestunnelen blev etableret forud for den nye metrostrækning, fordi arbejderne var til gene for den nye København-Ringsted-bane, som skulle tages i drift før metroen. Arbejderne på Ny Ellebjerg Station er udført i tæt samarbejde med Aarsleff Rail A/S, der er specialister i arbejder ved og på banen.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskaberne Aarsleff Rail A/S,
Wicotec Kirkebjerg A/S

Relaterede referencer