165 arbejdsplatforme til Hornsea Two havmøllepark

89 kilometer ud for Yorkshire på Englands østkyst skal Ørsted Wind Power A/S etablere vindmølleparken Hornsea Two, der får en samlet kapacitet på 1,3 GW fra 165 vindturbiner placeret på monopæle med såkaldte overgangsstykker (transition pieces). Per Aarsleff A/S udfører i samarbejde med vores søsterselskab Aarsleff BIZ Sp. z o.o. 165 arbejdsplatforme i beton til havmøllefundamenterne. Opgaven bliver udført i to separate underentrepriser for henholdsvis Bladt Industries A/S og EEW Special Pipe Constructions GmbH (EEW SPC), som hver især har en hovedentreprise på produktion af overgangsstykker for slutkunden Ørsted Wind Power.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri

Relaterede referencer