Transfertunnel på Ny Ellebjerg Station

Per Aarsleff A/S har etableret en forbindelsestunnel på Ny Ellebjerg Station, som skal forbinde de eksisterende toglinjer med den nye metrostrækning Metro Syd. Forbindelsestunnelen blev etableret forud for den nye metrostrækning, fordi arbejderne var til gene for den nye København-Ringstedbane, som skulle tages i drift før metroen. Arbejderne på Ny Ellebjerg Station blev udført i et internt One Company-samarbejde med vores søsterselskab Aarsleff Rail A/S, der er specialister i arbejder ved og på banen.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet Aarsleff Rail A/S

Relaterede referencer