Etablering af Køge Jorddepot

I 2007 indgik Aarsleff en partneringaftale om etablering og drift af et 40 hektar stort jorddepot øst for Køge Havn. Projektet løber over ti år og omfatter en lang række store og små delprojekter som for eksempel udførelsen af 1.200 løbende meter tæt dobbeltspunsindfatning, som omkranser det fremtidige jorddepot. Derudover udfører vi blandt andet nye udløbsledninger og etablerer nye adgangsveje og stiforbindelser.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering

Relaterede referencer