Vejbygning i Tanzania

I Tanzania har Aarsleff renoveret 150 kilometer vej mellem Iyovi og Iringa. Kontrakten blev senere forlænget med yderligere knap 70 kilometer fra Iringa til Mafinga. På begge strækninger har vi totalrenoveret vejen og genopbygget den knap syv meter brede vej og blandt andet etableret slæbespor og diverse busholdepladser. Desuden har vi udført omfattende forbedringer af afvandingssystemet. Alle stenmaterialer til grus, beton og asfalt er produceret i eget stenbrud.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri

Relaterede referencer