Byggegrube til hotel i Aarhus

I centrum af Aarhus har Aarsleff udført den 2.600 kvadratmeter store byggegrube til et nyt hotel. Af hensyn til omgivelserne og kravene til støj og vibrationer udførte vi indfatningsvæggene dels som nedpresset spuns og dels som sekantpælevægge. Indfatningen blev dernæst afstivet med 330 skrå lineankre i op til tre niveauer. Endelig udgravede vi 18.000 kubikmeter jord, udførte afløbs- og drænarbejder og afsluttede med et 15 centimeter armeret betonrenselag, hvori vi installerede 350 lodrette ankre for at holde bundpladen på plads.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering

Relaterede referencer