Kompressorstation ved Egtved

Ved Egtved har Aarsleff udført en ny kompressorstation og udvidet de eksisterende ventilstationer. Entreprisen er reelt opdelt i to delprojekter. Det ene projekt indeholder udvidelse og ombygning af de seks eksisterende ventilarrangementer, som monitorerer trykket, temperaturen og gassens kvalitet. Det andet omhandler etablering af selve kompressorstationen inklusive fire kompressorer, kølingsanlæg, filtre og servicebygninger. Da arbejderne foregår tæt på gasfyldte ledninger, er der en særlig fokus på sikkerheden. 

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri
og Aarsleff-selskabet Wicotec Kirkebjerg A/S

Relaterede referencer