Citytunnel i Malmø

Aarsleff har deltaget i et af Sveriges største infrastrukturprojekter – Malmøs underjordiske jernbane Citytunneln. Vi har udført to parallelle 4.650 meter lange jernbanetunneler fra Holma til Malmø Centrum. Foruden selve borearbejdet bestod kontrakten af et 250 meter langt stationsrum 25 meter under jorden ved Triangeln og en 700 meter lang nedkørselsrampe ved Holma, hvoraf en del af strækningen er åben, en anden under portalbygværk og resten i dobbelte betontunneller. Ved byggegruberne på Triangeln og ved Holma har vi udført spuns-, jord- og ledningsarbejder samt grundvandssænkning.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering

Relaterede referencer