Spunsindfatning Køge Jorddepot

Spunsindfatningen på Køge Jorddepot er en del af en større partneringaftale om etablering og drift af det 40 hektar store jorddepot øst for Køge Havn. Indfatningen blev konstrueret med 1.200 meter tæt dobbeltspuns og 500 meter tæt afskærende spunsvæg. For at kunne inddæmme de fire millioner tons forurenet jord og for at beskytte miljøet er spunsen udført med låsetætning og rammet dybt ned i den underliggende lermembran. Den 13 meter brede dobbeltspuns er efterfølgende fyldt med 130.000 kubikmeter indpumpet sand.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering

Relaterede referencer