Borede pæle til ny jernbane

Aarsleff har i totalentreprise udført den største enkeltstående kontrakt på det store jernbaneprojekt mellem København og Ringsted. Entreprisen inkluderede et omfat­tende funderingsarbejde i et område med tæt bebyggelse og intens trafik, som blev udført med sekantpæle for at minimere støj- og vibrationspåvirkninger. Projektet omfattede knap 2.000 sekantpæle, og med en pælelængde på 12 meter og en diameter på 1,2 meter var der tale om et massivt borearbejde, ovenikøbet igennem kalk og flintlag på op til en meters tykkelse.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering

Relaterede referencer