Pæle på Aarhus Havn

Forud for etableringen af et prestigefyldt byggeri med en attraktiv placering på havnen i Aarhus udførte Aarsleff de omfattende funderingsarbejder. Det nye byggeri får et samlet nytteareal på knap 50.000 kvadratmeter fordelt på over i alt 20 etager inklusive kælder og parkeringsarealer på 11.000 kvadratmeter. Kontrakten på funderingsarbejderne omfattede installering af godt 30.000 løbende meter 30 x 30 centimeter pæle i længder varierende mellem 16-36 meter. Vores del af projektet blev udført efter en meget stram tidsplan, til trods for tegningsændringer og ekstra mængder undervejs.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering

Relaterede referencer