Unik udbygning af renseanlæg

På sigt skal renseanlæg i både Danmark og udlandet energirenoveres, og der er et kæmpe potentiale for energiforbedrede løsninger. Derfor satte Aarhus Vand A/S et visionært projekt i søen med at gøre Egå Renseanlæg til et foregangseksempel på verdensplan, hvor energiproduktionen maksimeres og energiforbruget reduceres. Projektet udførtes i et enestående samarbejde mellem Aarhus Vand, EnviDan A/S og Per Aarsleff A/S, hvor vi har stået for anlægsarbejderne i form af jordhåndtering, betonstøbning, el- og rørføring samt nedlægning, ændring og etablering af bygninger.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri

Relaterede referencer