Belægning på Kvæsthusmolen

Per Aarsleff A/S har udført belægningsentreprisen på Kvæsthusprojektet ved Skuespilhuset ud til Københavns Havn. Med et areal svarende til to fodboldbaner er Kvæsthusmolen, som officielt har fået navnet Ofelia Plads, tænkt som en rekreativ plads, der i hverdagen både skal være fleksibel og funktionel i forhold til forskellige former for færdsel, udfoldelser og oplevelser. Vores arbejder omfattede størstedelen af funderings- og anlægsarbejderne i forbindelse med etableringen af Ofelia Plads, herunder nedbrydning af eksisterende kajanlæg og efterfølgende nyetablering.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet Wicotec Kirkebjerg A/S

Relaterede referencer