BIO4 – råhus til ny blokbygning

Amagerværket står for fjernvarmeforsy­ningen til over 600.000 københavnere. Som et led i bestræbelserne på at gøre fjern­varmeproduktionen i København mere miljøvenlig gik HOFOR A/S i 2016 i gang med et stort projekt, der havde til formål at omlægge produktionen på Amagerværket fra kul til bæredygtig biomasse. Ombyg­ningen betød, at Amagerværket skulle have en helt ny blokbygning kaldet BIO4. I storentreprise stod Aarsleff for at etablere råhuset til BIO4, som er opdelt i en røg­gasrensningsbygning, en kedelbygning og en turbinebygning.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering

Relaterede referencer