Etablering af byggegrube og fundering til to boligkarréer

Aarsleff har i forbindelse med etableringen af en parkeringskælder på 67 x 194 meter designet og etableret byggegruben i op til 8,5 meters dybde med op til fire afstivningsniveauer samt udført fun­deringen til to boligkarréer og et Big Ben-inspire­ret tårn. Projektet på Aarhus Ø var kontraktuelt opdelt i to entrepriser, men Aarsleff har stået for den samlede udførelse og design af hele byggegruben, der ud over boliger omfatter et hotel- og konferencecen­ter. Til hotel- og konferencecenteret har vi instal­leret og testet to borede pæle med dimension Ø1180 millimeter boret til 55 meter under terræn. Resulta­terne af testpælene skulle danne grundlag for det endelige design af byggeriets fundering.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering

Relaterede referencer