Motortrafikvejsbroer Holbæk

Forud for etablering af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig har Aarsleff udført to broer, henholdsvis en tofagsbro og en trefagsbro med forspændt armering. Begge broer er cirka 80 meter lange og knap 20 meter brede. Største udfordring var placeringen af broerne, da undergrunden ved begge arbejdsområder både var blød og våd. Tofagsbroen krydser en fredet mose med snævre tilkørselsforhold, mens trefagsbroen krydser en kanal, hvor gennemstrømningen skulle opretholdes i byggeperioden. 

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri

Relaterede referencer