Råhus for Novo Nordisk

For Novo Nordisk A/S i Kalundborg har Aarsleff udført byggemodningen, byggegruben og råhuset til en større fabriksbygning. Bygningen er opført i flere plan og med en fem meter dyb kælder. Husets fundamenter, gruber og terrændæk i kælderniveauet er udført i insitubeton. Kælderen er udført med omkransende betonelementvægge og et kraftigt betondæk hvilende på søjlebjælker. Kælderdækket er desuden udført som et kraftigt armeret filigrandæk, stærkt nok til at bære de kommende produktionsanlæg.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri

Relaterede referencer