Havspildevandsledning i Øresund

Aarsleff har fornyet en 1.143 meter lang afskærende spildevandsledning, som blev etableret i perioden 1935-1941 for at undgå udledning af spildevand direkte i Øresund. Fornyelsen fandt sted cirka 1,5 meter under havbunden og omkring 20 meter ude i Øresund mellem Hellerup Havn og Charlottenlund Fort og blev udført efter en meget stram tidsplan. Strømpeforingen af de i alt 1.143 meter var fordelt på syv installationer og blev udført i løbet af fire uger. 

Arbejde udført af Aarsleff Rørteknik

Relaterede referencer