Utætte spildevandsledninger udgør en stor miljørisiko, blandt andet fordi det ikke-rensede spildevand kan sive direkte ud i jorden og videre ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt, at man som forsyningsselskab eller privatperson fornyer sine rørsystemer i tide – det vil sige inden, der opstår læsioner i røret.

Renovering med No-Dig…
Selve rørfornyelsen foretager vi typisk med opgravningsfrie metoder – de såkaldte No-Dig-metoder. En af metoderne, som vi selv har udviklet, er strømpeforing. Strømpen fremstiller vi på vores egen fabrik i Danmark efter specifikke mål og dimensioner. Vi fremstiller i alle længder, dimensioner og godstykkelser. Strømpen kan sammensyes, så ledningsstræk med forskellige dimensioner kan fornyes i én arbejdsgang. Vi kan på den måde forny adskillige hundrede meter ad gangen.

… eller med traditionel opgravning
Aarsleff udfører naturligvis også traditionel kloakrenovering og -sanering ved opgravning, når det er mest hensigtsmæssigt. I den forbindelse trækker vi på koncernens brede kompetencer og mestrer komplicerede udførelsesmetoder som fx tunnelering. Vi har blandt andet erfaring med udførelse af pumpestationer i tæt trafikerede områder.

Aarsleff rørfornyer fra A til Z
Hos Aarsleff påtager vi os store rørfornyelser – offentlige såvel som private – af for eksempel hovedledninger, stikledninger, tilslutninger mellem hoved- og stikledninger samt brønde.

Vi varetager gerne hele processen omkring rørfornyelsen – herunder tv-inspektion, faldmåling samt analyse af og rådgivning om valg af fornyelsesmetoder. Derudover tilbyder vi langsigtet planlægning af forebyggende vedligeholdelse, langsigtede vedligeholdelsesplaner med budgetter, fornyelsesplaner samt koncept for flerårige rammeaftaler og driftskontrakter.

 

Relaterede referencer